Aktuell

Aktualno pri nas – Hotel Zvezda

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo v letošnjem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu “Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti”

Investicija obsega vgradnjo toplotne črpalke, izolacijo podstrešja, zamenjavo oken, vgradnjo opreme za varčevanje z vodo in nakup stiskalnice odpadkov.

Cilji operacije so:

Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 54,7%.

Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 51,3 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 52,8 %.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 230.000,00 € (brez DDV).

Vrednost sofinanciranja: 163.922,13 €

republika evropska